Kinderen die regelmatig lezen zijn beter in taal, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie en halen betere resultaten bij de Cito-toets. Met maar 15 minuten per dag lezen of voorlezen leert een kind al 1.000 nieuwe woorden per jaar!

Om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van onze kinderen, hebben onze medewerkers de opleiding VVE Piramide en de cursus TINK gevolgd. Hiermee werken wij als lerende organisatie, waarin mensen met en van elkaar leren, aan een verdere verdieping van de kwaliteit die wij onze kinderen dagelijks te bieden hebben.

Vroeg voorschoolse educatie (VVE)

De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Piramide van Cito is het meest gebruikte VVE-programma. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen zoals geformuleerd door de National Research Council van de Verenigde Staten. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden onze pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden.

Taal interactievaardigheden in de kinderopvang (TINK)

Onze medewerkers volgen de cursus TINK, taalinteractie vaardigheden in de kinderopvang. In de TINK training leer je hoe je tijdens het werken met kinderen je interactievaardigheden kunt verbeteren en inzetten. Daarnaast verbeteren wij hiermee onze taalvaardigheden. Dat is belangrijk omdat goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het jonge kind. Als pedagogisch medewerkers zetten wij interactievaardigheden in om onze kinderen goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden. Voor een goede interactie is het nodig dat ons taalgebruik rijk, interactief en correct is.

©2016-2021 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Facebook Ikky
Instagram Ikky
YouTube Ikky