De vier pedagogische basisdoelen die genoemd worden in de memorie van toelichting van de wet kinderopvang liggen ten grondslag aan de dagelijkse invulling binnen Ikky:

emotionele-veiligheid

Emotionele
veiligheid

persoonlijke-ontwikkeling

Persoonlijke
ontwikkeling

sociale-ontwikkeling

Sociale
ontwikkeling

normen-waarden

Normen en
waarden

Wij werken aan deze pedagogische basisdoelen door middel van het aanbieden van een thema. Binnen dit thema bieden wij leeftijds- en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan, die de ontwikkeling van een kind stimuleren. Door middel van het aanbieden van deze thema’s willen we kinderen op een speelse manier kennis laten maken met de wereld om hen heen en alles wat deze wereld hen te bieden heeft.

Door te werken met een thema en hierbinnen verschillende activiteiten aan te bieden, leren kinderen zelf kiezen en ook dat zij keuzevrijheid hebben. Door daarnaast te improviseren met de ruimtelijke mogelijkheden, creëren we afwisseling, nieuwe uitdagingen en plezier.

In november en december hanteren wij jaarlijks het vaste thema “feest”. In deze periode staan het Sinterklaas- en kerstfeest, Oud en Nieuw, Halloween en Sint-Maarten centraal. Voor de kinderen elk jaar een drukke en spannende periode!

Wat kan je van ons verwachten?

Professionele opvang in (kleine) stamgroepen, wij werken met de nieuwste inzichten op educatief en pedagogische gebied.

Ontwikkelings- en leeftijdsgericht met behulp van thema’s zoals de seizoenen, wonen, ziek&gezond, kleding, kunst, verkeer en feest.

Al onze medewerkers zijn in het bezit van VOG, (kinder)EHBO, BHV en een diploma en krijgen jaarlijks bijscholing op diverse vlakken.

Wij bieden VVE Piramide aan binnen onze locaties en onze babyleidsters zijn  Babyclub® excellente beroepskrachten. Op de BSO werken we met betekenisvol werken.

©2016-2021 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Facebook Ikky
Instagram Ikky
YouTube Ikky