Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt bij ons een belangrijke voorwaarde.

 

Bij kindercentrum Ikky vinden wij het belangrijk dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen. Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij steeds op zoek naar dat wat uw kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes van uw kind en zijn of haar ontwikkeling.

Een goede relatie en samenwerking tussen onze medewerkers, u als ouder(s) en (bij schoolgaande kinderen) de leerkracht van uw kind is van groot belang. Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te stellen van dat wat uw kind meemaakt, niet alleen op de opvang maar ook op school en thuis. Zo zijn de leerkracht, onze medewerkers en u als ouder(s) beter in staat om uw kind te begrijpen. Op deze manier kunnen wij elkaar in de gedeelde zorg ondersteunen, zo zijn wij samen sterk in ontwikkeling, de ontwikkeling van uw kind!

Kinderdagopvang

Uw (kind)eren zijn welkom op onze dagopvang! Wij vangen kinderen op van 0 jaar tot 4 jaar, die in stamgroepen naar leeftijd zijn ingedeeld. Wij hebben twee baby/dreumes groepen (0-2 jaar) en twee peuter groepen (2-4 jaar). Met de kinderen van de peutergroep die doorstromen naar de Buitenburcht zullen wij, in nauwe samenwerking met de school, werken aan de doorgaande leerlijn. Wij volgen een vast dagritme, waarbij verschillende binnen- en buitenactiviteiten  worden aangeboden gedurende de dag. Samen spelen, samen leren… van en mét elkaar. Natuurlijk zorgen we voor een veilige, schone en gezellige speelomgeving!

Als het weer het toelaat zullen wij de kinderen zoveel mogelijk buiten laten spelen, tenslotte is buitenspelen een van de belangrijkste vormen van bewegen en bevordert daarnaast ook nog eens de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen.

Peuterspeelzaal

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar wilt u toch dat uw peuter ook lekker met andere kinderen van zijn leeftijd kan spelen en alvast wordt voorbereid op wanneer hij of zij naar school gaat? Bij ons kan je peuter van 08:45 uur tot 11:45 uur komen spelen tegen een zeer aantrekkelijk vast tarief!

Omdat structuur erg belangrijk is voor kinderen hanteren wij een vaste dagindeling. Kinderen weten op deze manier precies waar ze aan toe zijn.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is er in de eerste plaats voor een kind om na school te kunnen ontspannen na een lange en intensieve dag. Onze ruimtes zijn dan ook zodanig ingericht dat er verschillende hoekjes zijn gecreëerd waar uw kind zich in alle rust kan terugtrekken om te spelen, te lezen, te knutselen of een spelletje te doen.

Onze buitenschoolse opvang beschikt over voldoende ruimte, zowel binnen als buiten, om vol overgave te kunnen spelen, bewegen en ontwikkelen. Daarnaast zijn kleurstelling en inrichting aangesloten op de belevingswereld van uw kind en zijn onze ruimtes veilig en schoon.

Dagindeling 

Omdat structuur erg belangrijk is voor kinderen hanteren wij op de schooldagen een vaste dagindeling. Kinderen weten op deze manier precies waar ze aan toe zijn. Op de schoolloze dagen hanteren wij zoveel als mogelijk een vaste dagindeling, dit zal echter niet altijd mogelijk zijn omdat wij bijvoorbeeld een uitstapje maken.

Buitenspelen

Als het weer het toelaat zullen wij de kinderen zoveel mogelijk buiten laten spelen, tenslotte is buitenspelen een van de belangrijkste vormen van bewegen en bevordert daarnaast ook nog eens de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen.  Vooral voor jonge kinderen is bewezen dat buitenspelen een positieve invloed heeft op de hersenontwikkeling. Leuk, gezond en ook nog eens goed voor de ontwikkeling ook dus!

Schooldagen en schoolloze dagen

Op schooldagen halen wij de kinderen op en gaan naar de vestiging. Op de vestiging wordt er gezamenlijk gegeten, waarna de kinderen kunnen gaan spelen. Wij bieden hierbij binnen- en buitenactiviteiten aan of een combinatie van beide. Daarnaast kunnen de kinderen vrij spelen met het aanwezige speelgoed en de spelletjes, of kunnen zij een filmpje kijken of op de (spel)computer(s).

Op schoolloze dagen kunnen de kinderen direct naar de vestiging worden gebracht. Op de schoolloze dagen bieden wij verschillende activiteiten en/of maken wij leuke uitstapjes. De activiteiten en/of uitstapjes worden ruim van te voren bij de ouders bekendgemaakt.

©2016-2019 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Log in with your credentials

Forgot your details?