De oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen behartigen van alle ouders binnen de locaties van Ikky. De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 leden per locatie. Gegevens over de leden van de oudercommissie zijn te vinden in de informatiemap op de locaties.

Doel van de oudercommissie is de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen in het overleg met Ikky.

Inspraak

De oudercommissie heeft inspraak in en adviseert over onder andere:

 • Beleid
 • Pedagogisch beleid
 • Voedingsbeleid
 • RI veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Klachtencommissie
 • Prijs
 • Adviserende rol

Taken

 • Aanspreekpunt voor ouders
 • Besluitvorming door meerderheid van stemmen
 • Geen individuele belangen, maar gezamenlijke belangen.
 • Geheimhouding
 • Eenmaal per jaar ouderavond. Oudercommissie brengt dan verslag uit wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd

©2016-2019 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Log in with your credentials

Forgot your details?