Renske

(OC-lid met haar gezin)

De oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen behartigen van alle ouders binnen de locaties van Ikky. De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 leden per locatie. Wij vergaderen 3x per jaar óf op aanvraag van het management of OC leden zelf.

U kunt de leden van de Oudercommissie en hun voorstelverhaaltje vinden op de afgeschermde pagina van onze website i.v.m. de privacy van onze leden.

Leden van de Oudercommissie per zomer 2021:

Locatie Goudsbloemweg:

Sheila, Lisa, Stephanie

Locatie Boterbloemweg:

Sheila, Tatjanna, Renske

Voorzitter:

Renske

Doel van de oudercommissie is de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen in het overleg met Ikky.

Inspraak

De oudercommissie heeft inspraak in en adviseert over onder andere:

 • Beleid
 • Pedagogisch beleid
 • Voedingsbeleid
 • RI veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Klachtencommissie
 • Prijs
 • Adviserende rol

Taken

 • Aanspreekpunt voor ouders
 • Besluitvorming door meerderheid van stemmen
 • Geen individuele belangen, maar gezamenlijke belangen.
 • Geheimhouding
 • Eenmaal per jaar ouderavond. Oudercommissie brengt dan verslag uit wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd

©2016-2021 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Facebook Ikky
Instagram Ikky
YouTube Ikky