Wij zijn 51 weken per jaar open, met uitzondering van erkende feestdagen en 3 studiedagen per kalenderjaar. Tussen Kerst en Oud&Nieuw zijn we elk jaar gesloten. U heeft bij ons, voor zowel de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang, heeft u keuze uit 2 verschillende arrangementen.

Kindercentrum Ikky

Onze arrangementen

48 weken arrangement

In dit arrangement is standaard de kerstvakantie sluiting opgenomen, in de zomervakantie komt uw kind drie weken niet. In dit arrangement zijn voor de schoolgaande kinderen tevens per afgenomen dag 2 studie- en of margedagen inbegrepen.

51 weken arrangement

In dit arrangement is alleen onze kerstvakantie sluiting opgenomen. Uw kind kan het hele jaar door bij ons terecht. In dit arrangement zijn voor de schoolgaande kinderen tevens 2 studie- en of margedagen inbegrepen per afgenomen dag.

Extra afname

Het is mogelijk om bij ons extra opvang af te nemen, hier worden standaard prijzen voor gerekend. U dient dit minimaal vijf dagen van te voren aan te vragen. Kosteloos annuleren van de afspraak kan tot 48 uur van te voren. Hierna brengen wij de volledige kosten in rekening.

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag:

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:

  • U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
  • Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
  • Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
  • U past zélf eventueel uw gegevens aan.
  • Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.

Onze prijzen

Tarief  kinderopvang
vanaf oktober 2023

51 weken arrangement kost €9,50 per uur
48 weken arrangement kost €9,64 per uur
40 weken arrangement kost €11,02 per uur

1-1-2023:
51 weken arrangement kost €9,24 per uur
48 weken arrangement kost €9,38 per uur
40 weken arrangement kost €10,72 per uur

Tarief  BSO
vanaf 1 oktober 2023

51 weken arrangement kost €8,15 per uur
48 weken arrangement kost €8,26 per uur
40 weken arrangement kost €9,83 per uur

1-1-2023:
51 weken arrangement kost €7,94 per uur
48 weken arrangement kost €8,05 per uur
40 weken arrangement kost €9,58 per uur

Tarief  zorggroep 2023

Op aanvraag

Prijswijzigingen

In 2023 hebben wij voor het eerst, niet eenmaal maar tweemaal opnieuw onze
tarieven onder de loep genomen. Deze keuze is in samenspraak met de oudercommissie gemaakt, omdat er nog verschillende ontwikkelingen waren, die van invloed zijn geweest op de te hanteren uur prijs. Zo waren bijvoorbeeld de CAO onderhandelingen voor onze branche nog volop gaande, maar werd ook de minister nog opgeroepen om de KOT te verhogen. Zaken die
zowel een positief als een negatief effect konden hebben voor u als ouder en voor ons als houder. De prijswijziging hebben we dan ook per 1 oktober 2023 aangepast. Prijswijzigingen worden altijd in overleg met de oudercommissie vastgesteld.

Openingstijden

In de weekenden en op erkende feestdagen zijn we gesloten, evenals de periode tussen kerst en oud&nieuw. Wij hanteren maximaal twee a drie studiedagen per jaar voor onze eigen pedagogisch beroepskrachten, op deze dagen sluiten wij ook. Deze dagen communiceren wij in elke maandelijkse nieuwsbrief voor het gehele kalenderjaar en op deze pagina.

07:00 – 18:30 (dagopvang)

07:00 – 08:30 (voorschoolse opvang – VSO)

12:00 – 18:30 (naschoolse opvang – BSO)

©2016-2021 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Facebook Ikky
Instagram Ikky
YouTube Ikky