Baby- en kindgebaren in de kinderopvang

Baby- en kindgebaren is het ondersteunen van de gesproken taal door middel van gebaren. Wij  gebruiken daarvoor alleen de gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Het Babygebaren-concept bestaat al ruim 20 jaar in de Verenigde Staten en wordt sinds een aantal jaren ook in ons omringende landen als Duitsland, Engeland en België gebruikt.  Ouders, kinderdagverblijven en jeugdgezondheidszorg instellingen werken met Babygebaren omdat de voordelen ervan keer op keer in verschillende situaties en bij veel doelgroepen bevestigd worden.

Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door het kind gebaren aan te leren, kun je deze periode overbruggen. Je kunt al met het kind communiceren voordat het fysiek in staat is om te praten! Tussen zes en negen maanden zijn de hersenfuncties zodanig ontwikkeld dat het kind zich meer bewust wordt van zijn directe omgeving en het de aandacht beter kan sturen en steeds langer kan vasthouden. Het kind kan associëren: het verbindt de woorden die het hoort aan de voorwerpen die het ziet en de handelingen die het meemaakt. Het kind ziet en herkent een vliegtuig in de lucht en een eendje dat in de vijver zwemt. Het weet wat er gaat gebeuren als je vraagt of het wil eten of gaat slapen. Een kind wil graag met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met Babygebaren geef je het een manier om dit uit zichzelf te doen, zonder dat jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou kunnen willen. En omdat je kind met gebaren zelf een gesprek met jou kan starten, krijg je meer inzicht in de belevingswereld en de belangstelling.

Bron: gebarenstem ©

Zie hier ons artikel in het vakblad over baby- en kindgebaren in de kinderopvang

Greep uit de voordelen;

 • Taalverwervingsproces komt eerder op gang
 • Minder frustratie en voordelen voor kinderen die (nog) niet durven  te praten
 • Taal- en hersenontwikkeling stimuleren
 • Kinderen gebaren naar elkaar i.p.v. bijten of duwen en corrigeren kan op afstand
 • Brug tussen 2 talen bij meertaligheid
 • Ondertiteling van voor jou onverstaanbaar gebrabbel
 • Zelfvertrouwen en welbevinden wordt vergroot bij de kinderen
 • Kinderen wennen aan oogcontact bij iedere communicatie en omdat je elkaar aankijkt, heb je meer aandacht tijdens interacties en is veelvuldig herhalen van je boodschap niet nodig
 • Met gebaren overbrug je de periode van begrijpen naar kunnen praten
 • Kind kan nu initiatief nemen op een gesprek te starten
 • Kind leert dat eenzelfde begrip in meerdere situaties  voor kan komen of een andere betekenis hebben; de auto waar papa in rijdt, de houten auto op de groep waarmee het speelt of een plaatje van een auto in een boek óf  bank (waar je op kan zitten of waar  je heen gaat voor geldzaken), vorst (vriezen of koning), arm (lichaamsdeel of weinig geld hebben).
 • Plaatjes kan je makkelijk onthouden dan wanneer je alleen het woord hoort. Met gebaren maak je een plaatje bij het gesproken woord. Voordeel is dat kinderen hierdoor ook makkelijker leren lezen, omdat je de hersenen al getraind hebt om op deze manier klank en plaatje te combineren.

Wist je dat wij elk jaar een gratis ouderworkshop geven?

Ook als uw kind niet bij ons op de opvang zit, bent u van harte welkom.

Volgende workshop:

voorjaar 2020

©2016-2021 Ikky de leukste plek om (op) te groeien — site & identiteit door most remarkable

Facebook Ikky
Instagram Ikky
YouTube Ikky